България

UE hakaton otpr

Министерството на образованието и науката прие отчета за изпълнение на политиката за развитие на Икономически университет – Варна в периода 1 октомври 2020 – 30 септември 2021 г. и даде годишна оценка 3.86 при максимална възможна 4.00.

От 2020 г. всички държавни висши училища в България изпълняват специфични политики, утвърдени от министъра на образованието и науката. Политиката на Икономически университет – Варна е насочена към работа по 30 индикатора за 14 задачи в 6 основни цели:

1. Актуалност, съответствие, интегралност на придобиваните знания и умения;

2. Повишаване на качеството на програмите за обучение чрез използване на образователни форми, методи и технологии, съобразени с особеностите на обучаваното поколение студенти;

3. Свързаност и партньорство;

4. Развитие на научната дейност;

5. Привличане и задържане на млади преподаватели;

6. Обществени ангажименти с национална значимост.

Успеваемостта при изпълнението им е оценена на 96.5%!

Това е сериозен успех за Икономически университет – Варна и показва, че работата и усилията в посоките дигитализация, интернационализация, иновации и предприемачество са оценени по достойнство.

Share

Наши партньори:

logo-mall
Икономически университет - Варна
Варненски Свободен Университет
albena-logo
balchik-logo
b4k-varna-logo
weltauto-logo
avtotreid-varna-logo
alestra-logo
giftsbg-logo
Национална компания индустриални зони
Община Девня
Община Варна
Salik.biz
Травъл блогъри в България
Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи
Клиника Нова
Яхти Биляна Варна
Алина Тур
Trips With Rosie